16 czerwca 2024


  Strona główna » Jak wstąpić do SGP


Jak zostać członkiem SGP

Zgodnie ze statutem Stowarzyszenia Geodetów Polskich:

§ 12
Członkami zwyczajnymi SGP mogą być:

- inżynierowie i technicy ze specjalnością z zakresu geodezji i kartografii,
- inni specjaliści, będący członkami jednej z sekcji SGP, posiadający znaczne osiągnięcia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii oraz prezentujący wysoki poziom etyki zawodowej.

Stwierdzenia warunków o których mowa w ust. 1 dokonuje zarząd oddziału, kierując się regulaminem określonym przez Zarząd Główny SGP.

§ 15
1. Członków zwyczajnych przyjmuje zarząd oddziału na podstawie deklaracji podpisanej przez kandydata oraz dwóch członków wprowadzających, po stwierdzeniu warunków o których mowa w § 12.
2. Członkami wprowadzającymi mogą być członkowie zwyczajni.

Rozdział III statutu SGP "Członkowie, ich prawa i obowiązki" ...>>

Niezbędne jest dostarczenie wraz z deklaracją zdjęcia (format wys.4.5 x sze.3.5) i potwierdzenia wniesienia opłaty wpisowej w wysokości 10 zł. Opłatę należy dokonać przelewem na konto bankowe:
mBank 04 1140 1010 0000 3522 2900 1006
Stowarzyszenie Geodetów Polskich
Zarząd Oddziału w Krakowie
ul. Straszewskiego 28
z dopiskiem - wpisowe Nazwisko Imię Koło -

Wzór deklaracji do pobrania - PDF

Wzór deklaracji do pobrania - Word
  ZAWARTOŚĆ DZIAŁU
 »  Jak zostać członkiem SGP
e-mail: artur_warchol@o2.pl
31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 28 - tel. (012) 422-47-22 wew.34
Historia | Władze oddziału | Zadania | Koła | Jak wstąpić... | Składki | Kalendarz | Biuletyn | Publikacje | Egzaminy | Warto wiedzieć | Mapa
Copyright © 2003 - 2024 SGP o/Kraków