17 czerwca 2024


  Strona główna » Egzaminy


Kurs przygotowawczy do egzaminu na uprawnienia


Kolejny kurs przygotowawczy do egzaminu na uprawnienia zawodowe w Krakowie

Zarząd krakowskiego Oddziału SGP, ze względu na duże zainteresowanie kursem, pragnąc umożliwić zainteresowanym przygotowanie się do egzaminu, postanowił przeprowadzić kolejny kurs przygotowawczy dla zakresów 1, 2, 4 i 5.
Planowane jest zorganizowanie kursu w wymiarze 53 godzin lekcyjnych w orientacyjnym przedziale czasowym od 7 do 29 marca 2020r (dokładny terminarz zostanie podany zainteresowanym do wiadomości na tydzień przed rozpoczęciem kursu). Wykłady odbywać się będą w weekendy (sobota-niedziela), w wymiarze 7 - 10 godzin lekcyjnych (45 min.) dziennie z przerwą na obiad.

Zgłoszenia na kurs będą przyjmowane wyłącznie pocztą elektroniczną (e-mail), na adres: szafarcz@wp.pl przez obligatoryjne przesłanie wypełnionego druku zgłoszeniowego wg wzoru podanego poniżej na stronie internetowej krakowskiego Zarządu Oddziału SGP (koniecznie z podanym NIP-em również dla osób fizycznych). Zgłoszenia będš przyjmowane do dnia 18 lutego 2020 lub do wyczerpania wolnych miejsc. Organizator kursu powiadomi zainteresowanych o terminie dokonania opłaty za kurs w kwocie 1300,00 zł. na konto:

Stowarzyszenie Geodetów Polskich Zarząd Oddziału w Krakowie, ul. Straszewskiego 28,
nr 83 1020 2892 0000 5002 0161 4205

Data wpływu pieniędzy na konto Zarządu SGP stanowi ostateczne potwierdzenie zgłoszenia na kurs. Na co najmniej 7 dni wcześniej, zainteresowani zostaną powiadomieni drogą elektroniczną (smsem oraz e-mail) o konkretnym terminie rozpoczęcia kursu.

Informacje i kontakt: Marek Szafarczyk, e-mail: szafarcz@wp.pl, telefon: 505982298


UWAGA - NOWY WZÓR
Ankieta do wypełnienia i przesłania na adres: szafarcz@wp.pl


Stowarzyszenie Geodetów Polskich
Zarząd Oddziału w Krakowie

  ZAWARTOŚĆ DZIAŁU
 »  Kurs przygotowawczy do egzaminu na uprawnienia

e-mail: artur_warchol@o2.pl
31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 28 - tel. (012) 422-47-22 wew.34
Historia | Władze oddziału | Zadania | Koła | Jak wstąpić... | Składki | Kalendarz | Biuletyn | Publikacje | Egzaminy | Warto wiedzieć | Mapa
Copyright © 2003 - 2024 SGP o/Kraków