17 czerwca 2024


  Strona główna » Biuletyn regionalny


SKŁADKI

Do członków Stowarzyszenia Geodetów Polskich
Oddział w Krakowie

Stosownie do ustaleń § 14 pkt. 4 statutu SGP, który stanowi: „Członek zwyczajny jest zobowiązany do regularnego opłacania składek członkowskich” Zarząd Oddziału informuje, że wpłat składki członkowskiej można dokonać wyłącznie przelewem na konto bankowe Stowarzyszenia Geodetów Polskich, Zarząd Oddziału w Krakowie, ul. Straszewskiego 28 z dopiskiem "Składka członkowska"

Tymczasowo Oddział Kraków posiada dwa konta bankowe:

1. Numer konta PKO 83 1020 2892 0000 5002 0161 4205 - stary nr konta - Konto zostanie zamknięte do dnia 30.06.2021 r."
2. Numer konta mBank 04 1140 1010 0000 3522 2900 1006 - nowy numer konta

W okresie do dnia 30.06.2021 r. wpłaty będą rejestrowane na obydwu rachunkach bankowych, jednak zachęcamy do sukcesywnej zmiany definiowanych przelewów na nowy numer.


Wysokość obowiązującej składki miesięcznej:
- członek zwyczajny – 10 zł
- renciści i emeryci – 5 zł
- studenci należący do Koła Studentów, do ukończenia 26 roku życia – 2 zł
- osoby, które ukończyły 75 lat – zwolnione z opłat


  ZAWARTOŚĆ DZIAŁU
02.04.2004r.
 »  SKŁADKI
e-mail: artur_warchol@o2.pl
31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 28 - tel. (012) 422-47-22 wew.34
Historia | Władze oddziału | Zadania | Koła | Jak wstąpić... | Składki | Kalendarz | Biuletyn | Publikacje | Egzaminy | Warto wiedzieć | Mapa
Copyright © 2003 - 2024 SGP o/Kraków