4 czerwca 2020


  Strona główna » Biuletyn regionalny


SKŁADKI

Do członków Stowarzyszenia Geodetów Polskich
Oddział w Krakowie

Stosownie do ustaleń § 14 pkt. 4 statutu SGP, który stanowi: „Członek zwyczajny jest zobowiązany do regularnego opłacania składek członkowskich” Zarząd Oddziału informuje, że wpłat składki członkowskiej można dokonać:
- przelewem na konto bankowe:
83 1020 2892 0000 5002 0161 4205
Stowarzyszenie Geodetów Polskich
Zarząd Oddziału w Krakowie
ul. Straszewskiego 28
z dopiskiem „składki”

Wysokość obowiązującej składki miesięcznej:
- członek zwyczajny – 10 zł
- renciści i emeryci – 5 zł
- studenci należący do Koła Studentów, do ukończenia 26 roku życia – 2 zł
- osoby, które ukończyły 75 lat – zwolnione z opłat


  ZAWARTOŚĆ DZIAŁU
02.04.2004r.
 »  SKŁADKI
e-mail: artur_warchol@o2.pl
31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 28 - tel. (012) 422-47-22 wew.34
Historia | Władze oddziału | Zadania | Koła | Jak wstąpić... | Składki | Kalendarz | Biuletyn | Publikacje | Egzaminy | Warto wiedzieć | Mapa
Copyright © 2003 - 2020 SGP o/Kraków