16 czerwca 2024


  Strona główna » SGP


Z kart historii Stowarzyszenia
Pierwszą samodzielną organizacją społeczną geodetów polskich, pod nazwą Związek Geometrów, utworzona w Warszawie w 1916. W latach 1919-1939 działało już w Polsce ponad 20 stowarzyszeń mierniczych, większość z nich miała charakter regionalny - takich jak Stowarzyszenie Mierniczych Przysięgłych lub Związek Inżynierów Miernictwa. W okresie II wojny światowej działalność Stowarzyszenia została przerwana, a środowisko geodezyjne dzieliło losy inteligencji polskiej. W latach 1939-45 poniosło ogromne straty i wynosiło ok. 30% jego liczebności. W 1945 roku odbyło się zebranie organizacyjne geodetów w Warszawie, program przewidywał powołanie stowarzyszenia jednoczącego całe środowisko geodezyjne. Od lipca 1945 roku zaczął ukazywać się miesięcznik fachowy "Przegląd Geodezyjny" - było to pierwsze czasopismo techniczne wznowione po 1945 roku w Warszawie. W tym samym roku utworzono stowarzyszenie pod nazwą Związek Mierniczych Rzeczpospolitej Polskiej. Program techniczny wysunięty przez Stowarzyszenie był związany z najbardziej żywotnymi wówczas zagadnieniami kraju w myśl statutu, którego podstawowym celem była "Praca nad rozwojem techniki mierniczej, zmierzająca do zapewnienia państwu jak największego rozkwitu gospodarczego".  ZAWARTOŚĆ DZIAŁU
 »  Rys historyczny Oddziału SGP w Krakowie
 »  Z kart historii Stowarzyszenia

e-mail: artur_warchol@o2.pl
31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 28 - tel. (012) 422-47-22 wew.34
Historia | Władze oddziału | Zadania | Koła | Jak wstąpić... | Składki | Kalendarz | Biuletyn | Publikacje | Egzaminy | Warto wiedzieć | Mapa
Copyright © 2003 - 2024 SGP o/Kraków