Odpowiedz - deregulacja
wersja pdf - do sciagnięcia
kliknij prawym przyciskiem myszy na tym tekście --> zapisz element docelowy jako... --> wskaż miejsce na ddysku