Krakowskie Spotkania z INSPIRE już po raz jedenasty
W dniach 11- 12 maja 2015 r. odbędzie się XI Ogólnopolskie Sympozjum z cyklu „Krakowskie Spotkania z INSPIRE”.

Tegoroczna konferencja będzie skupiała się wokół tematyki „Europejskie i krajowe aspekty katastru nieruchomości”. Podczas sympozjum przewidziano pięć sesji tematycznych:
  • polska droga do INSPIRE
  • uregulowania prawne w zakresie EGiB
  • krajowe i regionalne projekty dotyczące modernizacji EGiB
  • modernizacja EGiB z punktu widzenia organów prowadzących
  • problemy prawne i techniczne związane z modernizacją EGiB z punktu widzenia wykonawców oraz firm monitorujących.
Obrady odbędą się w Małopolskim Ogrodzie Sztuki, przy ul. Rajskiej 12 w Krakowie. Organizatorami sympozjum są: Urząd Miasta Krakowa, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Małopolski Urząd Wojewódzki, Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica oraz Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne w Krakowie.
Więcej informacji na: http://inspire.krakow.pl
Koszt uczestnictwa wynosi 850 zł. Ostateczny termin wnoszenia opłat upływa 15 kwietnia 2015 r.

Organizatorzy