Stowarzyszenie Geodetów Polskich
serdecznie zaprasza w dniu 23 lutego 2022r. na szkolenie on-line na temat:

„Rozgraniczenie nieruchomości w teorii i praktyce”
Szkolenie poprowadzi: dr hab. inż. Paweł Hanus prof. AGH - jest specjalistą w zakresie katastru i gospodarki nieruchomościami. Obecnie jest zatrudniony na stanowisku profesora uczelni w Katedrze Geodezji Zintegrowanej i Kartografii AGH. Jest członkiem m.in. Komitetu Geodezji PAN i Państwowej Rady Geodezyjnej i Kartograficznej.

Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały ze szkolenia (prezentację) oraz certyfikaty ukończenia szkolenia.
Aby zapisać się na szkolenie należy wypełnić załączoną kartę zgłoszeniową wraz z oświadczeniem i odesłać na adres: sgpkrakow@gmail.com
Wszelkie informacje o szkoleniu i formularz zgłoszeniowy on-line jest dostępny również na stronie:
szkolenie link
Prosimy również uczestników szkolenia o przesyłanie przed szkoleniem ewentualnych pytań, które chcielibyście Państwo, żeby były dyskutowane w ramach szkolenia.

Szczegółowy program - link

Karta Uczestnictwa - link