Stowarzyszenie Geodetów Polskich
serdecznie zaprasza w dniu 17 lutego 2022r. na szkolenie on-line na temat:

„Wspólnoty gruntowe – zasady gospodarowania i regulowania stanów prawnych”
Szkolenie poprowadzi: Mariusz Drozdowski - Zastępca Dyrektora w Departamencie Nieruchomości Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, prawnik, wieloletni pracownik Ministerstwa zajmujący się administracyjnoprawnymi aspektami gospodarowania nieruchomościami rolnymi, w tym problematyką wspólnot gruntowych.

Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały ze szkolenia (prezentację) oraz certyfikaty ukończenia szkolenia.
Aby zapisać się na szkolenie należy wypełnić załączoną kartę zgłoszeniową wraz z oświadczeniem i odesłać na adres: sgpkrakow@gmail.com
Wszelkie informacje o szkoleniu i formularz zgłoszeniowy on-line jest dostępny również na stronie:
szkolenie link
Prosimy również uczestników szkolenia o przesyłanie przed szkoleniem ewentualnych pytań, które chcielibyście Państwo, żeby były dyskutowane w ramach szkolenia.

Szczegółowy program - link

Karta Uczestnictwa - link